Lukk
Takk! Din innlevering er mottatt!
Lukk vindu
Oops! Noe gikk galt under innsending av skjemaet.

Vilkår for bruk

Sist endret: 4. okt.

Disse vilkårene og betingelsene styrer din bruk av dette nettstedet ("dette nettstedet" inkluderer også alle tjenester levert av Lipscore). Ved å bruke dette nettstedet, godtar du disse vilkårene og betingelsene i sin helhet. Hvis du er uenig i disse vilkårene eller noen del av disse vilkårene, må du ikke bruke dette nettstedet.

Du må være minst 18 år for å bruke dette nettstedet. Ved å bruke dette nettstedet og ved å godta disse vilkårene og betingelsene garanterer du og bekrefter at du er minst 18 år gammel.

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å bruke dette nettstedet og godta disse vilkårene og betingelsene, samtykker du i vår Lipscores bruk av informasjonskapsler i samsvar med vilkårene i Lipscores retningslinjer for personvern / informasjonskapsler.

Lisens til å bruke nettstedet

Med mindre annet er oppgitt, eier Lipscore og/eller dets lisensgivere de immaterielle rettighetene på nettstedet, materiale på nettstedet og materiale generert gjennom sine tjenester. Med forbehold om lisensen nedenfor er alle disse immaterielle rettighetene reservert. 

Du kan se, laste ned kun for hurtigbufringsformål og skrive ut sider/anmeldelser fra nettstedet til eget personlig bruk, underlagt begrensningene som er angitt nedenfor og andre steder i disse vilkårene. 

Du må ikke:

 • publisere materiale fra alle Lipscore-tjenester (inkludert republisering på et annet nettsted);
 • selge, leie eller underlisensiere materiale fra noen Lipscore-tjenester;
 • viser noe materiale fra noen Lipscore-tjenester i offentligheten;
 • reprodusere, duplisere, kopiere eller på annen måte utnytte materiale fra noen Lipscore-tjenester for et kommersielt formål;
 • redigere eller på annen måte endre materiale fra noen Lipscore-tjenester; 
 • omfordele materiale fra alle Lipscore-tjenester, med unntak av innhold spesielt og uttrykkelig gjort tilgjengelig for omfordeling.

Når innhold gjøres spesielt tilgjengelig for omfordeling, kan det bare distribueres innenfor eksplisitt angitte metoder.

Akseptabel bruk

Gjennomgang manipulasjon er IKKE tolerert og kan resultere i umiddelbar oppsigelse av kontrakten med Lipscore. Gjennomgang manipulasjon inkluderer, men er ikke begrenset til:

 • Flagge / fjerne ugunstige anmeldelser
 • Betale en ekstern person / firma for å skrive anmeldelser
 • Ansatte skriver anmeldelser av produkter de ikke har kjøpt
 • Høst anmeldelser fra andre nettsteder som ikke er en del av Lipscore-nettverket

Du må ikke bruke dette nettstedet på noen måte som forårsaker, eller kan forårsake, skade på nettstedet eller svekkelse av tilgjengeligheten eller tilgjengeligheten til nettstedet; eller på noen måte som er ulovlig, ulovlig, uredelig eller skadelig, eller i forbindelse med ulovlige, ulovlige, uredelige eller skadelige formål eller aktivitet. 

Du må ikke bruke dette nettstedet eller dets tjenester til å kopiere, lagre, være vert, overføre, sende, bruke, publisere eller distribuere materiale som består av (eller er knyttet til) spionprogrammer, datavirus, trojansk hest, orm, tastetrykk logger, rootkit eller annen skadelig dataprogramvare. 

Du må ikke utføre noen systematiske eller automatiserte datainnsamlingsaktiviteter (inkludert, men ikke begrenset til skraping, datautvinning, datautvinning og datahøsting) på eller i forhold til dette nettstedet eller dets tjenester uten Lipscores uttrykkelige skriftlige samtykke. 

Du må ikke bruke dette nettstedet til å overføre eller sende uoppfordret kommersiell kommunikasjon. 

Du må ikke bruke dette nettstedet til formål knyttet til markedsføring uten Lipscores uttrykkelige skriftlige samtykke.

Begrenset tilgang

Tilgang til visse områder av dette nettstedet er begrenset. Lipscore forbeholder seg retten til å begrense tilgangen til andre områder av dette nettstedet, eller faktisk hele dette nettstedet, etter Lipscores skjønn. 

Hvis Lipscore gir deg en bruker-ID og et passord for å gi deg tilgang til begrensede områder på dette nettstedet eller annet innhold eller tjenester, må du sørge for at bruker-ID og passord holdes konfidensiell. 

Lipscore kan deaktivere bruker-ID og passord etter Lipscores eget skjønn uten varsel eller forklaring.

Brukerinnhold

I disse vilkårene betyr "brukerinnholdet ditt" materiale (inkludert, men ikke begrenset til tekst, bilder, lydmateriale, videomateriale og audiovisuelt materiale) som du eller brukerne av nettstedet ditt sender til Lipscore, uansett formål. 

Du gir Lipscore en verdensomspennende, ugjenkallelig, ikke-eksklusiv, royalty-fri lisens til å bruke, reprodusere, tilpasse, publisere, oversette og distribuere brukerinnholdet ditt i eksisterende eller fremtidige medier. Du gir også Lipscore rett til å underlisensiere disse rettighetene, og retten til å iverksette tiltak for brudd på disse rettighetene. 

Brukerinnholdet ditt må ikke være ulovlig eller ulovlig, må ikke krenke noen tredjeparts juridiske rettigheter, og må ikke være i stand til å gi opphav til rettslige skritt, enten mot deg eller Lipscore eller en tredjepart (i hvert tilfelle i henhold til gjeldende lov). 

Du må ikke sende inn brukerinnhold til nettstedet som er eller noen gang har vært gjenstand for noen truet eller faktisk rettssak eller annen lignende klage. 

Lipscore forbeholder seg retten til å redigere eller fjerne materiale som sendes inn på dette nettstedet, eller lagres på Lipscores servere, eller driftes eller publiseres på dette nettstedet. 

Lipscore forplikter seg ikke til å overse Lipscores rettigheter i henhold til disse vilkårene og betingelsene i forhold til brukerinnhold, og forplikter seg ikke til å overvåke innsending av slikt innhold til eller publisering av slikt innhold på dette nettstedet.

Ingen garantier

Dette nettstedet leveres "som det er" uten noen representasjoner eller garantier, uttrykt eller underforstått. Lipscore gir ingen fremstillinger eller garantier i forhold til dette nettstedet eller informasjonen og materialet som tilbys på dette nettstedet. 

Uten at det berører generaliteten i det foregående avsnittet, garanterer ikke Lipscore at:

 • dette nettstedet vil være konstant tilgjengelig, eller tilgjengelig i det hele tatt; Eller
 • informasjonen på dette nettstedet er fullstendig, sann, nøyaktig eller ikke-misvisende.

Ingenting på dette nettstedet utgjør, eller er ment å utgjøre, råd av noe slag. Hvis du trenger råd i forhold til juridiske, økonomiske eller medisinske forhold, bør du konsultere en passende profesjonell.

Ansvarsbegrensninger

Lipscore vil ikke være ansvarlig overfor deg (enten i henhold til kontaktloven, loven om erstatningsrett eller på annen måte) i forhold til innholdet i, eller bruk av, eller på annen måte i forbindelse med, dette nettstedet:

 • for ethvert direkte tap; Eller
 • for indirekte, spesielle eller følgeskader; Eller
 • for eventuelle forretningstap, tap av inntekter, inntekter, fortjeneste eller forventede besparelser, tap av kontrakter eller forretningsforhold, tap av omdømme eller goodwill, eller tap eller korrupsjon av informasjon eller data.

Disse ansvarsbegrensningene gjelder selv om Lipscore har blitt uttrykkelig informert om det potensielle tapet.

Unntak

Ingenting på dette nettstedet ansvarsfraskrivelse vil ekskludere eller begrense noen garanti underforstått ved lov at det ville være ulovlig å ekskludere eller begrense; og ingenting på dette nettstedet ansvarsfraskrivelse vil ekskludere eller begrense Lipscore ansvar i forhold til:

 • død eller personskade forårsaket av Lipscores uaktsomhet;
 • svindel eller uredelig feilaktig fremstilling fra Lipscore; Eller
 • som det ville være ulovlig eller ulovlig for Lipscore å ekskludere eller begrense, eller å forsøke eller utst på å ekskludere eller begrense, dets ansvar.

Rimeligheten

Ved å bruke dette nettstedet, godtar du at unntak og ansvarsbegrensninger som er angitt på dette nettstedets ansvarsfraskrivelse er rimelige. 

Hvis du ikke tror de er rimelige, må du ikke bruke dette nettstedet.

Andre parter

Du aksepterer at Lipscore som en enhet med begrenset ansvar har interesse i å begrense det personlige ansvaret til sine ledere og ansatte.

Du samtykker i at du ikke vil bringe noen krav personlig mot Lipscores offiserer eller ansatte i forhold til eventuelle tap du lider i forbindelse med nettstedet. 

Uten at det berører det foregående avsnittet, godtar du at begrensningene av garantier og ansvar som er angitt i denne ansvarsfraskrivelsen på dette nettstedet, vil beskytte Lipscores offiserer, ansatte, agenter, datterselskaper, etterfølgere, oppdragelser og underleverandører samt Lipscore som selskap.

Ikke håndhevbare bestemmelser

Hvis noen bestemmelse i denne nettstedsfraskrivelsen er, eller er funnet å være, ikke kan håndheves i henhold til gjeldende lov, vil det ikke påvirke gjennomførbarheten av de andre bestemmelsene i denne ansvarsfraskrivelsen på nettstedet.

Erstatning

Du holder herved Lipscore skadesløs og forplikter deg til å holde Lipscore skadesløs mot eventuelle tap, skader, kostnader, forpliktelser og utgifter (inkludert, men ikke begrenset til juridiske utgifter og eventuelle beløp betalt av Lipscore til en tredjepart i oppgjør av et krav eller en tvist om råd fra Lipscores juridiske rådgivere) pådratt eller led av Lipscore som følge av brudd fra deg om noen bestemmelse i disse vilkårene og betingelsene) pådratt eller lidd av Lipscore som følge av brudd fra deg om noen bestemmelse i disse vilkårene og betingelsene) som oppstår eller følges av ethvert brudd av deg om noen bestemmelse i disse vilkårene og betingelsene) pådratt eller led av Lipscore som følge av brudd på deg om noen bestemmelse i disse vilkårene og betingelsene , eller som følge av ethvert krav om at du har brutt noen bestemmelse i disse vilkårene og betingelsene.

Brudd på disse vilkårene og betingelsene

Uten at det berører Lipscores andre rettigheter i henhold til disse vilkårene og betingelsene, kan Lipscore på noen måte iverksette slike tiltak som Lipscore anser som passende for å håndtere bruddet, inkludert å suspendere din tilgang til nettstedet, forby deg fra å få tilgang til nettstedet, blokkere datamaskiner ved hjelp av IP-adressen din fra å få tilgang til nettstedet, kontakte internettleverandøren din for å be om at de blokkerer tilgangen din til nettstedet og/ eller bringer rettssaker mot deg.

Variant

Lipscore kan revidere disse vilkårene fra tid til annen. Reviderte vilkår og betingelser vil gjelde for bruk av dette nettstedet fra datoen for publiseringen av de reviderte vilkårene og betingelsene på dette nettstedet. Vennligst sjekk denne siden regelmessig for å sikre at du er kjent med den gjeldende versjonen.

Tildeling

Lipscore kan overføre, underkontrakt eller på annen måte håndtere Lipscores rettigheter og/eller forpliktelser i henhold til disse vilkårene uten å varsle deg eller innhente ditt samtykke. 

Du kan ikke overføre, underkontrakt eller på annen måte håndtere dine rettigheter og/eller forpliktelser i henhold til disse vilkårene og betingelsene.

Ugyldighet

Hvis en bestemmelse i disse vilkårene og betingelsene bestemmes av en domstol eller annen kompetent myndighet til å være ulovlig og/eller ikke kan håndheves, vil de andre bestemmelsene fortsette å tre i kraft. Hvis en ulovlig og/eller ikke-håndhevbar bestemmelse ville være lovlig eller gjennomførbar hvis en del av den ble slettet, vil den delen anses å bli slettet, og resten av bestemmelsen vil fortsette i kraft.

Hele avtalen

Disse vilkårene og betingelsene, sammen med personvernreglene, utgjør hele avtalen mellom deg og Lipscore i forhold til din bruk av dette nettstedet, og erstatter alle tidligere avtaler med hensyn til din bruk av dette nettstedet.

Lov og jurisdiksjon

Disse vilkårene og betingelsene vil være underlagt og tolket i samsvar med norsk lov, og eventuelle tvister knyttet til disse vilkårene og betingelsene vil være underlagt den ikke-eksklusive jurisdiksjonen til domstolene i Oslo Byfogdembete (Domstolene i Oslo).

Registreringer og autorisasjoner

Lipscore er registrert i Brønnøysundregisteret. Du finner den elektroniske versjonen av registeret på http://www.brreg.no. Lipscores registreringsnummer er 913973720 (http://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=913973720).

Lipscore's TAX nummer er 913973720.

Detaljer om Lipscore

Det fullstendige navnet Lipscore er Lipscore AS. Lipscores registrerte adresse er Karl Johans gate 5, 0154 Oslo. Du kan kontakte Lipscore via e-post for å mail@lipscore.com.